Årsmøte 2021 10. mars kl. 1900

Årsmøtet er besluttet å følge smitteanbefalinger og det blir dessverre et digitalt møte. Hovedstyret er kjent med at digitale møter ikke appellerer like godt som fysiske møter, men oppfordrer derfor våre medlemmer til å delta slik at vi får den styring gjennom deltakelse våre aktive behøver.

Møtet blir gjennomført på teams. På denne siden legges det ut en link, en nettadresse, som det bare er å trykke på og enten åpnes møtet i din nettleser, eller du blir sendt til din teams-app.
Linken kommer her: https://teams.live.com/meet/94762588120912
Det blir mulig å delta på møtet fra klokken 18.30. Oppfordrer å logge seg inn så tidlig som mulig.

Det publiseres et telefonnummer for både brukerstøtte for å koble seg opp til møtet, eller å ringe inn kommentarer og spørsmål to timer før møtet. Nummeret vil stå her: 488 988 32

Ved gjennomføring av møtet for å komme med innspill, eller stille spørsmål, kan man enten bruke «rekke opp hånden funksjonen», skrive i kommentar i kommentarfeltet eller bruke mikrofonen for å få ordet. Vi anbefaler at mikrofonen er av når innspill ikke skal gis.

Årsmøtedokumenter er lagt på denne siden og vil vises på skjermen under fremføring. Valgkomiteens innstilling er ikke fullført og publiseres når dette er ferdigstilt. Håper årsmøtet kan akseptere dette.

Sakslisten er angitt i «Årsmøtedokument IL Fram 2021 master» som finnes rett nedenfor.
Det er ingen innmeldte saker til sakslistens pkt 11.

Endringslogg for dokumenter:
10/3 – valgkomiteens innstilling for 2021
9/3 – Årsmøtedokumente IL Fram master har fått ny tekst nederst i sak 9.
9/3 – Revisjonserklering er utlagt
9/3 – Budsjett Allidrett er utlagt
9/3- Handballs og fotball seniors årsberetninger har fått tilført lagsoversikt

Legg igjen en kommentar