Alle spillere i IL Fram Fotball må

  1. Være medlem i IL Fram. Instruksjoner for å melde seg inn her
  2. Betale treningsavgift til IL Fram Fotball
  3. Delta i klubbens faste dugnader

Alle faktura fra IL Fram kommer på Min idrett.

Treningsavgifter betales av alle spillere som deltar på laget. Har man man utfordringer med å betale faktura så finnes det flere muligheter. Man kan be om utsettelse eller man kan få støtte via kontigentkassa i Stjørdal. Ta kontakt med styret så finner vi en løsning.

Treningsavgifter 2024

Beløpene gjelder for hele året. J17 og eldre lag betaler halvparten på vår, og halvparten på høst. Yngre lag får en faktura på starten av året. Fakturering skjer i februar og august.

Aldersgruppe Treningsavgift
Senior 4000kr
G19 3000kr
J17 3000kr
G16 2000kr
J15 2000kr
G14/J14 1600kr
G13/J13 1500kr
G12/J12 1400kr
G11/J11 1300kr
G10/J10 1200kr