Noen praktiske kjøreregler…

VÆR OG FØRE
Gjør oppmerksom på at Framnes er åpen når værforholdene tilllater det. Ved snødekke bør ikke Framnes benyttes slik at ikke snøen pakkes (tar lengre tid til den smelter igjen).

KAMPER
Kamper går foran treninger. De trenende lagene må derfor ta hensyn til dette. Det enkleste er å flytte den aktuelle treningen til et annet ledig tidspunkt. Det kan man gjøre uten å oppdatere Framneskalenderen. Alle kampendringer skal meldes inn til kretsen (ikke til ansvarlig for Framneskalenderen) . I Framneskalenderen vises alle kamper som spilles på Framnes (i regi av kretsen), men det er altså kretsen som legger kampene i kalenderen og gjennomfører kampendringer (Framneskalenderen oppdateres automatisk fra fotball.no).

FORDELING AV TRENINGSTIDER
Treningstider fordeles først etter at kretsen har offentliggjort spilleplanene for sesongen. Vanligvis gjøres det i månedsskiftet februar/mars. Det er ikke slik at de som ønsker seg treningstider først, får de beste treningstidene. Treningstidene fordeles etter en prioriteringsnøkkel som har vært drøftet i styret. Forslag til endringer på denne prioriteringsnøkkelen kan sendes til styret i IL Fram.

Vi har som mål at alle treningstider skal være fordelt innen 15. mars. Før den tid vil det ikke være registrert treninger i treningskalenderen. Lagene i IL Fram kan likevel trene selv om det ikke er satt opp i kalenderen. Slike «opportunistiske» treninger må selvsagt ta hensyn til kamper og føreforhold.

INNMELDING AV TRENINGSTIDER
Lagets ønsker om treningstider sendes inn via dette online skjemaet (åpnes for innsending når spilleplanen for sesongen er klar, dvs. ca i månedsskiftet februar/mars): Skjema for innsending av ønskede treningstider