Alle idrettslag plikter å innhente politiattester fra personer som har eller får et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Avdelingsstyrene er ansvarlige for å innhente politiattester fra lagledere, trenere og evt andre som er medhjelpere over tid i sin avdeling, og hovedstyret ved leder er øverste ansvarlig i klubben.

Les mer her: www.idrett.no/tema/politiattest/sider/politiattest.aspx

Skjema for politiattest finnes her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/