De fleste av Frams lag og kamper finner du under IL Fram på fotball.no

Vi har derimot mange samarbeidslag, og da dukker kampene opp under andre klubber. Under er en oversikt over disse lagene

Tangmoen/Fram G11 1
Tangmoen/Fram G11 2
Lånke/Fram J12 1
Lånke/Fram J12 2
Remyra/Stjørdals-Blink/Fram J14 1
Remyra/Stjørdals-Blink/Fram J14 2
Lånke/Fram G14
Remyra/Fram/Tangmoen J15 1
Remyra/Fram/Tangmoen J15 2
Tangmoen/Remyra/Fram J17