IL Fram Fotball bruker Spond til organisering av aktiveter for lag, men også til administrativ informasjon. Lagledere og trenere administrerer de enkelte lags grupper, så ønsker man tilgang dit så tar man kontakt med de.

Under er lenker til felles Spondgrupper i IL Fram Fotball

IL Fram Fotball Trenere/Lagledere/Styret. Denne gruppen brukes til å dele informasjon mellom lagledere, trenere og styret i fotballen. Har man en rolle i IL Fram Fotball så kan man be om tilgang hit.

Framnes dugnadsgjeng. Denne gruppen brukes til å invitere til dugnader på Framnes. Det er til enhver tid mye som må gjøres av arbeid på Framnes, og alle som har lyst til å være med å bidra kan melde seg inn her. Alt som behøves er litt arbeidslyst.