Forbordsfjellet Opp 2024

Trim på Friskgården og Indergaard

Godt Nyttår! Vi starter opp med trening inne på Friskgården, Skatval onsdag 03.01 kl 19.00 [...]

Romjulsmars 2.juledag

Trim, Indergaard

Vi starter opp med trening i hallen på Indergaard mandag 21.08 kl 19.00 og torsdag [...]

Resultater Forbordsfjellet opp 2023

Forbordsfjellet opp 2023 (eqtiming.com)

Hoppetustløpene 2023

Forbordsfjellet Opp 2023

Link til påmelding: https://signup.eqtiming.com/?Event=IL_Fram_Friidrett&lang=norwegian

Tråkkemaskin Forbordsfjellet, Sponsorer og andeler

Oversikt sponsorer Oversikt andelshavere

Forbordsfjellet Opp 2024

Resultater Forbordsfjellet opp 2023

Forbordsfjellet opp 2023 (eqtiming.com)

Forbordsfjellet Opp 2023

Link til påmelding: https://signup.eqtiming.com/?Event=IL_Fram_Friidrett&lang=norwegian

Tråkkemaskin Forbordsfjellet, Sponsorer og andeler

Oversikt sponsorer Oversikt andelshavere

Forbordsfjellet rundt

Forbordsfjellet opp 2019 – resultater

Se link for resultstliste Forbordsfjellet opp 2019 – konkurranse https://www.webscorer.com/racedetails?raceid=182376

Tursti til Svartkamhytta

Turstien ble offisielt åpnet 14.06.2015 av ordfører Ivar Vigdenes. Det var mange frammøtte som ble underholdt av Skatval Skolekorps. Etterpå var det servering på Svartkamhytta.

Arbeidene med ny tursti til Svartkamhytta ble gjennomført i henhold til framdriftsplanen. I slutten av februar 2013 ble det gitt tillatelse til å bygge ny sti tilpasset brukere av motorisert rullestol, etter at det hadde blitt gitt dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område. Kommunens saksbehandling hadde konkludert med at etablering av turstien ikke vil medføre større ulempe, og at det måtte anses som en klar fordel at område blir gjort tilgjengelig for flere.

I 2013 ble det gjennomført betydelige dugnadsarbeider. Dugnadene startet på seinvinteren med felling av trær langs traséen. I løpet av høsten ble det lagt ut det meste av bærelagt, helt fram til myra ved «Per-stien». Det har vært godt oppmøte på dugnadene. Folk har villig deltatt med utstyr og maskiner. Godt humør og gleden ved å bidra i et prosjekt som kommer allmenheten til nytte har vært stor.

Moen Maskin AS utførte graving og planering langs traséen, samt tilført masser som er benyttet som bærelag langs stien. Tidvis mye nedbør førte til at trasé var noe gjørmete og mindre tilgjengelig i perioder. Flytting av 350m3 masser fra parkeringsplassen ved Trongsteinan til deponi ved bru over bekken fra Grønnmyra medførte noen utfordringer og dype hjulspor langs traséen. Noen utbedringer ble foretatt i løpet av høsten, og ytterligere utbedringer for å sikre minst mulig inngrep i naturen ble gjort i 2014. Det er ryddet for kvister, raket og sådd i gress langs kantene av stien.

Turstien fikk tildelt tippemidler og fylkeskommunale friluftsmidler for 2013. Betydelige bidra fra lokale lag, næringsliv og enkeltpersoner har gjort det mulig å realisere prosjektet. Den store lokale støtten gleder oss og vi takker alle for både små og store bidrag.

I november fikk stien i samarbeid med Stjørdal og Omegn MS-forening tildelt kr. 239000,- fra Ekstrastiftelsen. Disse midlene er brukt til tilpassinger av Svartkamhytta og tilhørende WC slik at disse er tilgjengelige for rullestol. Svein Grindstad har utarbeidet søknaden og bidratt til at vi har fått tildelt disse midlene. I tillegg har Svein tilført prosjektet to gapahuker.

Gjensidigestiftelsen har også tildelt kr. 139 400 for tilrettelegging av sti og hytte til rullestolbrukere.

Barfrost i slutten av januar 2014 medførte at det ble mulig å bruke tyngre kjøretøy til å kjøre ut masser. Det ble kjørt ut 285 m3 masser fra brua over bekken fra Grønnmyra og helt opp til myra ved Svartkamhytta. Knut Røkke har stod for organisering av denne delen av dugnadsarbeidene, og det var stor deltakelse på dugnadene. Mange traktorer var i aksjon og arbeidene har vært godt organisert. Arbeidene som ble utført med traktor på barfrosten har spart oss for utallige timer med bruk av ATV og lettere kjøretøy for å legge ut tilsvarende mengder masse.

Dugnadsarbeidene fortsatte hele 2014. Stien, montering av gapahuker, bygging av handicap-WC og tilpassinger på hytta ble ferdigstilt høsten 2014. Vi hadde «dugnadsfest» på hytta i oktober 2014 med godt oppmøte.

Grønnmyra har vært umulig å forsere med tråkkemaskin på sen og tidligvinter grunnet overflatevann. Den nye traséen medfører at ski sesongen blir utvidet i begge ender av vinteren. Skitraséen går til Buvatnet og til Langstein hvor den er tilknyttet løypenettet som går til Åsen.  Det er også kjørt opp løyper på Holfjellet i perioder med mye snø. Man har også muligheter til å lage skitrasé til Litj-trøa.

Skatval Skilag har hatt vaffelsalg hver søndag hele høsten i mange år. Skatval Skilag opplever nå en tredobling av inntektene. Det har vært en stor økning i bruken av stien og det har enkelte søndager vært over 150 personer oppom hytta. Det er nå mye lettere for barnefamilier, samt eldre og uføre, å ta turen oppover. Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger på den nye stien.

Det er merket flere stier i området slik at man kan bruke alternative ruter fram til Svartkamhytta hvis man ikke ønsker å benytte seg av stien.

John Gunnar Valstad har ledet all prosjektering og stått i bresjen for prosjektet. Han har sammen med Jon Fløan planlagt og gjennomført alle dugnader. Uten disse hadde det ikke vært gjennomførbart. Vi retter derfor en stor takk til disse to og alle andre som har deltatt på dugnader.

Vi vil igjen rette en stor takk til alle som har bidratt med penger til stien. Liste over bidragsytere finner du under.

Vedlikehold av stien

Det er en egen gruppe som har ansvar for vedlikehold på Turstien. Bjørnar Kyllo kan kontaktes hvis det er noe dere lurer på angående dette.

Bidragsytere og sponsorer til Sti til Svartkamhytta

Tippemidler 630 000,-

Lokale bidrag:

 • Hegra Sparebank 5000,-
 • Gjensidige, Stjørdal Brannkasse 5000,-
 • Lions Club Stjørdal/Varnes 5000,-
 • Fylkeskommune-Friluftsmidler 27 000,-
 • Stjørdal Kommune 49 000,-
 • Stjørdal Seniorforum 5000,-
 • Skatval Sanitetslag 50 000,-
 • Skatval Bygdekvinnelaget 10 000,-
 • Skatval Bondelag 10 000,-
 • Skatval Landbrukslag 5 000,-
 • Polyteknikk AS  10 000,-
 • Skatval Grunneierlag 5000,-
 • Nord-Trøndelag Bedriftsidrett 5000,-
 • Joar B Moen 200,-
 • Nordbygda Vel 5000,-
 • Spareforeningen Berda 1200,-
 • Solveig Alstad 1000,-
 • Astrid og Magnar Sandaune 1000,-
 • Oddvar Auran 200,-
 • Danske Bank 15000,-
 • Skatval Handelslag 50 000,-
 • Skatval Handikaplag 10 000,-
 • Petter Robert Oswald 2500,-

Totalt 276 100, – i lokale bidrag

Trim på Friskgården og Indergaard

Godt Nyttår! Vi starter opp med trening inne på Friskgården, Skatval onsdag 03.01 kl 19.00 [...]

Trim, Indergaard

Vi starter opp med trening i hallen på Indergaard mandag 21.08 kl 19.00 og torsdag [...]

Oppstart basistrening

Vi starter opp med trening i hallen på Indergaard mandager kl 19 og torsdager kl [...]

Trim/Basistrening høst/vinter 22/23

Vi starter opp med trening i hallen på Indergaard mandag 22.08 kl 19 og torsdag [...]

TRIM/BASISTRENING

Treningene holdes på Indergaarden, Storsvedalen 8, Røkke, Skatval. Treningene foregår ute i fotballhallen. Det er [...]

Trim

Vi starter opp trening mandag 23.08 kl 19.00  i hallen på Indergaarden med Linda og [...]

Trim/ Basistrening Indergaarden

Vi har flyttet treningene til Indergaarden, Storsvedalen 8, Røkke, Skatval. Treningene foregår ute i fotballhallen. [...]

Basistrening Friskgården 2020

Gruppene varer i 60 min og gir veiledet oppvarming, styrketrening og uttøyning. Du får brukt [...]

Romjulsmars 2021

Trimpoeng

Trimgruppa som er et samarbeid mellom Skatval Skilag og IL Fram har i flere år [...]

Trimposter Skatval 2020 – start 1. april

Trimpoeng er en app man må laste ned, og deretter melde seg på konkurranser i [...]

Romjulsmars 2.juledag

ROMJULSMARSJ SKATVAL 2.JULEDAG 2022

Tradisjon tro blir det også i år arrangert Romjulsmarsj på Skatval. Påmelding på Framhuset 10.00-11.00 [...]

Romjulsmars 2021

ROMJULSMARSJ SKATVAL 2.JULEDAG

Tradisjon tro blir det også i år arrangert Romjulsmarsj på Skatval. Påmelding på sms til [...]