Årsmøte del I 2020

Årsmøte ble utsatt tidligere i år. Planen er å gjennomføre årsmøtet når tiltak som begrenser samlinger av personer heves. Vi vet ikke når dette blir. Samtidig har vi behov for noen årsmøtevedtak innen rimelig tid.

Det inviteres derfor til delårsmøte med begrensede antall saker (se saksliste nederst) den 7. mai klokken 1900.

Gjennomføringsmåte besluttes én uke før møtet og følgende alternativer er aktuelle: 1) Bruk av videochat MS Teams og Skype, 2) fysisk møte på klubbhuset eller 3) en kombinasjon av 1) og 2). Om alternativ 1) eller 3) velges blir det nødvendig for medlemmer å melde seg på møtet med mailadresse. Det kan være lurt å begynne å skaffe seg MS Teams eller Skype.

Saksliste:
1. Valg 2020
2. Fastsettelse av medlemskontingent 2020
3. Justert budsjett 2020
Valg og medlemskontingent som utlagt i årsmøtedokumenter på ilfram.no Justert budsjett utlegges uken før møtet.

Resterende annonserte saksliste er foreløpig planlagt til etter juni.

På en annen side kan situasjonen endre seg raskt, også i en positiv retning, og styret forbeholder seg retten til å tilpasse en ny plan til den enhver tid gjeldende situasjon.

for styret

Haakon B. Skjervold
Leder IL Fram