Årsmøtet IL Fram 2022 avviklet

IL Fram gjennomførte årsmøtet i klubbhuset 23. mars med god deltakelse. Sakslisten ble vedtatt med de dokumenter som ligger ute i «Årsmøtedokumenter 2022» (ilfram.no).

Hovedpoenger fra årsmøtet er at 2021 var et tungt driftsår for IL Fram på grunn av pandemien, men iherdige frivillige har opprettholdt høyt aktivitetsnivå på tross av dette. Dette er nevnt i flere årsmeldinger, kommentert fra flere årsmøtedeltakere og ikke minst illustrert ved at utenfor veggene spilte senior herrelaget til IL Fram treningskamp med en robust spillergruppe. Det er bra. Å ha aktivitet er det IL Fram har som hovedoppgave, og æren for det skal lagets frivillige ha.

Økonomien i alle deler av organisasjonen er meget god, og verv er besatt. Det ser lyst ut for IL Fram også i kommende år.

Æresbevisninger

Øyvind Skjervold, tildeles IL Frams æresbevisning gruppe I, jnf. vedtekter av 1984, for deltakelse i lagidrett og administrativt arbeid i godt over 10 år.

Øyvind Skjervold ble i god tid før årsmøtet av flere foreslått tildelt æresbevisning for måten han utfører sitt verv på. Ryddig, ærekjært, engasjert og god til å kommunisere er sagt om hans lederskap i Fotballavdelingen. 

Nå er ikke statuttene for æresbevisning for administrativt arbeid etter prestasjon, men Øyvind har år som utøver og frivillig vel tilstrekkelig opptjent tid til æresbevisningen.

Hans idrettskarriere i IL Fram er dominert av fotball fra hans sju år og helt til han måtte pause karrieren for å gjennomføre verneplikten. Når han returnerte derifra ble det atter flere år på A-laget før han la opp. Øyvind har etter det satset på badminton, men det finnes det mindre spor av i IL Frams annaler. Øyvind har også spilt oldboysfotball for IL Fram, men måtte avbryte på grunn av skader. Det er han ikke alene om.

Det er likevel i det administrative hvor Øyvind har satt sterke spor. Først som kasserer i Fotballavdelingen og dernest som leder i samme avdeling i så langt fire år med særdeles gode skussmål. Han er også trener for hele tre lag: J13, G11 og G9, noe han har gjorti seks år samtidig med verv i fotballavdelingen . 

Som ofte fremsnakket leder av fotballavdelingen og trener og utøver i voksenidretten i IL Fram tildeles Øyvind Skjervold IL Frams æresbevisning gruppe I

Leder Fotballavdelingen Øyvind Skjervold mottar æresbevisning Gruppe I. En særdeles god representant for de mange gode ildsjeler i IL Fram.

Avtakking
Mange i styre og stell i IL Frams avdelinger tok gjenvalg, og det er bra. Tre markante ledere tok likevel farvel. Katharina Halland Sve, leder friidrett, og Hege Pettersen Aarstein, leder håndball, og Ann Kristin Skjervold, leder Allidrett, avsluttet alle sine verv. Til sammen har de tre engasjerte lederne flerfoldige år i sine verv og utført arbeidet med engasjement og ryddighet. Det er nok likevel deres evne til å opprettholde aktivitet i komplisert pandemitid som blir omkvedet for innsatsen. IL Fram takker varmt.

Til alle styremedlemmer, kasserere, lagledere, trenere og andre funksjoner som har gått ut av organisasjonen rettes det selvsagt også en stor takk. Den samme takken går selvsagt til de som i mange år har deltatt, og som fortsetter.

Avtroppende leder Katharina Sve Halland (Hege Pettersen Aarstein og Ann Kristin Skjervold var ikke tilstede, men får plutselig uventet besøk med en oppmerksomhet).

Ny leder IL Fram
Påtroppende nyvalgt leder i IL Fram er Eivind Junker og han får med seg Geir Hammer, Erik Halstadtrø (gjenvalg), Aina Forø og Heidi Forbordsaune i det nye styret. Årsmøtet gratulerer og takker for innsatsen i hovedstyret til Stian Indergaard, Geir Frode Pettersen Aarstein og Cecilie Laugen.

Ny leder IL Fram, Eivind Junker ønskes hell og lykke.