Ny tråkkemaskin på Forbordsfjellet.

Prosjektbeskrivelse

Ny tråkkemaskin på Forbordsfjellet

Svært mange har gleden av å gå i flotte oppkjørte løyper på Forbordsfjellet. Et lunt og flott terreng som passer de fleste.

Skiløypa starter ved Kleiva i Forbordsfjellveien og går inn til Svartkamhytta.  Stien inn til Svartkamhytta danner et solid grunnlag for skitraséen. Dette sammen med gunstig beliggenhet og gode snøforhold gir lange og solide skisesonger i flotte omgivelser. 

Det kjøres også en runde om Valstaddalen, ned mot Langstein og ned mot Buvatnet. Fra Langstein kan man fortsette på løyper inn til blant annet Møssingdalen, Åsen.

Holfjellet får besøk av tråkkemaskina når føret tillater det. Vi kan by på opptil 25 km oppkjørte løyper med Svartkamhytta som et attraktivt mål for både små og store. Svartkamhytta er åpen for alle og på enkelte søndager er det også servering

Jorult Fløan investerte i egen tråkkemaskin i 2009 og siden trofast kjørt opp flotte spor på fjellet både ukedager og helger. Tråkkemaskina som brukes i dag er fra 1987 og begynner å bli godt brukt.  Det er stadig pause i kjøringen fordi deler ryker og dette medfører mye ekstraarbeid og kostnader. Gammelmaskina er rett og slett «oppbrukt». Vi ser derfor nødvendigheten av å oppgradere maskinparken med en nyere tråkkemaskin og trenger din hjelp for å få til dette viktige prosjektet.

Det er mange som har hatt gleden av å gå i flotte oppkjørte løyper på Forbordsfjellet.

Preparering av skiløyper er kostnadskrevende. Det går med diesel for minst 500 kr pr kjøring. I tillegg kommer utgifter til forsikring, service og reparasjoner. Odd Wangberg sørger for å brøyte og strø veien opp til parkeringa. Dette medfører også endel utgifter.

Den nye tråkkemaskina vil være litt bredere enn dagens tråkkemaskin slik at trasèen blir bredere og mer egnet for skøyting.

Innkjøp av en ny tråkkemaskin er et stort løft for idrettslaget. Vi trenger derfor støtte fra bedrifter, lag og foreninger for å gjennomføre denne drømmen.

Det er muligheter for å kjøpe andeler i tråkkemaskina.

Pris pr andel kr 1000,

Betales inn til konto 4212 57 52459 eller Vipps til IL Fram Trim 502633.


Vi håper dere vil støtte prosjektet.

Hilsen

Trimgruppa, IL Fram/ Skatval Skilag.