Årsmøte IL Fram – Æresbevisninger

Årets årsmøte i IL Fram er gjennomført og referatet er rett rundt hjørnet. Under årsmøtet ble det tildelt æresbevisninger til fem meget gode støttespillere. Disse var Jonny Baar, Eli Arnstad og Gunnar Alstad gruppe II og Lars Magne Vollan og Aage Ertsgård gruppe I. Æresbevisningen består i en diplom som stadfester æresbevisningen og ikke minst innføring i IL Frams over 40 år gamle protokoll over æresbevisninger. Ingen av mottakerne hadde anledning til å delta på årsmøtet og får et utsending på døren de nærmeste dagene.

Jonny Baar – Æresbevisning gruppe II
Jonny Baar, tildeles IL Frams æresbevisning gruppe II, jnf. vedtekter av 1984, for deltakelse i lagidrett og administrativt arbeid i godt over 15 år.
For deltakelse i lagidretten mottok han IL Frams æresbevisning gruppe I i 1997. Tildelingen av gruppe II er opptjent gjennom administrativt arbeid, nærmere bestemt trener. Ikke bare en engasjert trener med stor fotballfaglig kunnskap, men også en som kombinerer godt blandingen av å være ekstremt høylydt, men samtidig oppleves som innehaver av god sportsånd, opptatt av rettferdighet for alle på spilleflaten og en særdeles god miljøskaper.
Som trener for IL Frams Jenter 03 og Jenter 06 fra idrettskolestart til dags dato tildeles Jonny Baar IL Frams æresbevisning gruppe II.

Eli Arnstad – Æresbevisning gruppe II
Eli Arnstad  tildeles IL Frams æresbevisning gruppe II, jnf. vedtekter av 1984, for deltakelse i administrativt arbeid i godt over 15 år.
Eli har hatt mange verv i IL Fram blant annet som leder Fotballavdelingen og som styremedlem i samme avdeling, noe hun fortsatt er. Denne æresbevisningen går derimot hovedsaklig til en selvpåtatt funksjon som unik miljøskaper for Fram. Det finnes påstander om 30-40 årlige oppdrag som speaker på Framnes, for senior, for junior og for gutter og jenter langt ned i årsklassene, i alle fall fra 2005 og til dags dato. I tillegg høres den kjente, klare og godt forberedte røsten med tilsvarende engasjement i haller og i uteområdet for Fram, og også for vår søsterklubb Skilaget.
Som tillitsvalgt i IL Fram, men først og fremst som røsten fra Framnes tildeles Eli Arnstad IL Frams æresbevisning gruppe II.

Gunnar Alstad – Æresbevisning gruppe II
Gunnar Alstad tildeles IL Frams æresbevisning gruppe II, jnf. vedtekter av 1984, for deltakelse i administrativt arbeid i godt over 15 år.
Gunnar mottok æresbevisning gruppe I allerede i 2005 og har etter dette hatt en rekke formelle og uformelle verv i laget. Hans arbeid består av avdelingslederverv 2007 – 2012, kassererverv i 2013 – 2014, og på nytt avdelingslederverv effektivt fra 2018 til dags dato. Gunnar engasjerer seg også i tilrettelegging for uorganisert idrett, som åpen hall, men er nok mest kjent som drivkraften i volleyball for IL Fram.
For innsatsen i volleyballgruppen, primus motor grendaturneringen og ressurs for IL Fram tildeles Gunnar Alstad IL Frams æresbevisning gruppe II. 

Lars Magne Vollan – Æresbevisning gruppe I
Lars Magne Vollan tildeles Il Frams æresbevisning gruppe I jnf. vedtekter av 1984, for deltakelse i administrativt arbeid i godt over 10 år.
Lars Magne er en fantastisk ressurs for IL Fram, fotballen og bygda. 
Har selv spilt fotball i klubben og han startet tidlig trenerkarrieren. Han har ledet senioravdelingen, har trent lag i BU i mange år, har bidratt på alle dugnader og har i perioder nesten bodd på Framnes, både når vi har bygd bane og ikke minst klubbhus. Lager sodd for laget og selger 17. mai og stiller opp som kokk eller hjelpemann for IES ved behov. Lars Magne har de siste årene trent juniorlagene og engasjert assistenttrener for seniorlaget.
Som altmuligmann i IL Fram, men først og fremst en ærekjær trener tildeles Lars Magne Vollan IL Frams æresbevisning gruppe I. 

Aage Ertsgård – Æresbevisning gruppe I
Aage Ertsgård tildeles Il Frams æresbevisning gruppe I, jnf. vedtekter av 1984, for deltakelse i administrativt arbeid i godt over 10 år.
Aage har hatt mange verv i IL Fram siden 2005 i Allidrett, og Fotball BU som lagleder, men har i følge en sikker kilde lagt ned mest arbeid fordi han har en tendens til å blande seg. Det har medført verv i Tine fotballskole fra 2011 til 2018 med funksjoner som leder og påmeldingsansvarlig, men ikke minst har han vært en pågående drivkraft i arbeidet med utvikling av Framnes som anlegg. Prosjektledelsen av sjuerbanen og flomlys er utført av ham og han er fortsatt aktiv i både ferdigstillelse av det prosjektet og tar stadig på seg nye oppdrag.
Som mangeårig lagleder, Tinefotballskole-motor og ikke minst prosjektleder for Framnes-prosjekter tildeles Aage Ertsgård IL Frams æresbevisning gruppe I.