Årsmøte IL Fram del II 10. juni 1900

Det er endelig mulig å møtes og IL Fram ønsker medlemmer velkommen til årsmøte del II den 10. juni klokken 1900.
Det blir avstandsregler og begrensninger i serveringen, men likevel vil vi by på kaffe og lefse i enkeltpakker. Vi sørger for at det er så trygt som mulig.

Årsmøtet del I gjennomførte vi på digitalmøteplatform «Teams» 7. mai. Årmøtet del I tok kun for seg årsmøtesakene valg, budsjett og fastsettelse av kontingent (gjennomstreket i sakslisten nedenfor). Årsmøtet del II ser derfor slik ut:

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og de stemmeberettigede.
 2. Valg  av  ordstyrer, referent og protokollsignaturer (to stk.). 
 3. Gjennomgang og godkjenning av avdelingenes  årsmeldinger 2019:
  A.Trim 
  B.Friidrett 
  C.El-innebandy/Idrett uten grenser 
  D.Idrettsskolen 
  F.Håndball 
  G.Volleyball 
  H.Fotball barn og ungdom 
  I. Fotball senior 
 4. Gjennomgang og godkjenning av Hovedstyrets årsmelding 2019.
 5. Godkjenning av regnskap.
 6. Godkjenning av budsjett 2020.
 7. Fastsettelse av medlemskontigent 2020/2021.
 8. Referatsaker, endringer i klubbhåndbok 2020.
 9. Forslag om vedtak om utvidelse av Framnes med friidrett/flerbruksanlegg.
 10. Valg 2020
 11. Erkjentligheter
 12. Avslutning kaffe/kaker

Årsmøtedokumentene er vedlagt i opprinnelig form.
Det er endringer i innstillingen fra hovedstyret på grunn av coronasituasjonen. Styrtet har vedtatt å trekke sak 9 «Forslag om vedtak om utvidelse av Framnes med friidrett/flerbruksanlegg» på grunn av usikkerhet om økonomien.
Budsjettet for hovedlaget er også endret fra opprinnelig forslag som lagt ut i mars. Det nye budsjettforslaget er vedlagt.
I tillegg ble ikke revisors kommentarer til regnskapet opprinnelig lagt ut. Dette er også nå vedlagt på denne siden.