ÅPEN HALL

Åpen idrettshall i Skatvalshallen

fredager 19.00-21.00.

Åpent hall er et gratis tilbud for alle

 fra og med 7 klasse og oppover

 Fri aktivitet i hallen sammen med andre.

Vi starter fredag 16. oktober

IL FRAM