Stjørdal action volley Il Fram

Uke 32: 7.august til 11.august 2023

Link til påmelding:

https://isonen.no/event/clhkh1wpf18939601d6pxbz1ffk/?fbclid=IwAR3b6Xo0fApaaV1imjIoJhGSYdqzefqxO3dUmoruew2wVM1L7mv78gtbWy4

L Fram Volleyball er tildelt midler (297 000,-) fra Gjensidigestiftelsen og gleder seg til gjennomføringen av «Stjørdal Action-volley – Noe å glede seg til i sommer 2023». IL Fram Volleyball ser frem til gjennomføring av en uke med aktiviteter hovedsakelig med utendørs volleyball i Stjørdal sentrum siste uka av sommerferien.

Sommerjobb for ungdom

Stjørdal Action-Volley planlegges og gjennomføres som en sommeraktivitet for alle grupper uavhengig av funksjonsnivå, det gir sommerjobber for ungdommer i Fram Volleyball og fullfinansieres av Gjensidigestiftelsen, både midler til selve aktiviteten og sommerjobbene.  Prosjektgruppa har overoppsyn av en voksen, men det er ungdommen selv som står for aktiviteten. Støtteordning fra Gjensidigestiftelsen ønsker å skape inkluderende aktiviteter og mestringsopplevelser for barn og ungdom sommeren 2023 og nettopp dette har IL Fram Volleyball sett for seg å skape. -Gjensidigestiftelsen gir oss en unik mulighet for å legge til rette for sommeraktivitet uavhengig av funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger sier Ingar Norvik, leder for IL Fram Volleyball. Dette er første gangen vi gjennomfører en slik aktivitet på sommeren og dette gir mye energi og glede i klubben. Pengene fra sommerjobben er med på å skape aktivitet og tilbud som ellers ikke kunne blitt gjennomført og finansierer samtidig ungdommens egen satsing i volleyball og klubben håper at de klarer å kvalifisere seg til ungdoms NM for 17-åringer både på jente- og guttesiden neste sesong. Erfaringene fra et slikt prosjekt skaper engasjerte ungdommer i lokalmiljøet og det lover godt for fremtidig aktivitet i klubben vår.

Stjørdal Action-Volley

Stjørdal Action-Volley er basert på en treningsfilosofi med nettopp inkludering som hovedprinsipp og at det vi gjør skal være gøy og at alle skal oppleve mestring. Action-Volley planlegges gjennomført ved Stokkan Ungdomsskole (forutsatt tillatelse og samarbeid med Stjørdal Kommune) slik at det er kort veg for de som ønsker å delta. Alle barn og ungdom i alle funksjonsgrupper som har lyst til å være med i aldersgruppa 10-20 år kan melde seg på og det kreves ingen erfaring med volleyball. Det kreves heller ingen medlemskap i idrettslag og er et gratistilbud for alle i kommunen.  Action-Volley vil foregå i fem dager i uke 32, mandag 7/8-23 til fredag 11/8-23. Det settes et tak på totalt 108 deltakere. Planleggingen er under utarbeidelse og lenker til påmelding vil bli delt i ulike fora ila kort tid.

Prosjektgruppa består av Nicolai Uberg, Sol Alvilde Tverå-Norvik og Benjamin Haugdahl