Volleyball Grendaturnering

I forbindelse med Grendaturnering ønsker Il Fram Volleyball å legge til rette for både Minivolleyball og Teen-volleyball

Lagledere evt ledere for de ulike grenene i IL Fram kan ta kontakt med undertegnede for deltakelse og evt trening før Grendaturneringen.

Minivolleyball lørdag 28.12 12.30 – 14.00

I samarbeid med NVBF, IL Fram Allidrett og Idrettsskole inviteres det til minivolleyball-turnering for spillere i alder 5 – 13 år. Det spilles med 3 spillere per lag. Det er gratis for spillere å delta på Minivolleyball. Påmelding minivolleyball sendes til ingar.norvik@bring.com.

Teen-volleyball søndag 29.01.2023 (Tidsrom kommer senere samt egen påmelding) i Skatvalshallen spilles med to eller tre spillere på baner som er ca 6×6 m.

Hva er Minivolleyball?

Minivolleyball/minisandvolleyball er aktiviteter der målet er at flere barn og unge skal få oppleve gleden av å spille volleyball/sandvolleyball.

Reglene, banestørrelsen og netthøyden tilpasses utøvernes utvikling og ferdighetsnivå. Med 2- 3 utøvere på banen om gangen er spillet inkluderende og det er høy aktivitet med lange ballvekslinger. Dette legger til rette for gode opplevelser, mestring og utvikling for alle deltakerne.

Minivolleyball/minisandvolleyball spilles på mindre baner og har 4 ulike ferdighetsnivåer. Men i turneringer brukes ofte et femte nivå som passer for de spillerne som er ekstra erfarne.

I treningssammenheng legges det vekt på en allsidig bevegelseserfaring gjennom utfordrende leker, ulike øvelser og konkurranser/spill med ball. Det balanseres mellom ballsidighet og volleyball-/sandvolleyballtekniske bevegelsesoppgaver, både individuelt og sammen med andre. Målet er å tilrettelegge for en trygg og inkluderende ramme der barna trives.

Minivolleyball er et spennende ballspill på barnas premisser. Spillets ide er også svært relevant for utøvere i andre alderssegment.

Minivolleyball spilles på ulike nivå avhengig av utøvernes ferdigheter.

Minivolleyballturneringer

I minivolleyball blir lagene inndelt etter nivå, og ikke nødvendigvis etter alder. Derfor er det viktig at lagene meldes på til turneringer i riktig nivå.

Lagene spiller normalt ca. 4 kamper hver på tid (ca. 15-20 minutter), og alle deltakere får premie etterpå.

Trening før turneringen for de som ønsker det:

Onsdager klokken 15.30 – 17.00 på Stokkan ungdomsskole.

Torsdager i Skatvalshallen klokken 19.30 – 21.00. Her ønsker vi helst at det kommer samla årskull, vi kan ta imot mange spillere samtidig.

Hvis Håndballgruppa ser en mulighet for å bruke noe av sin treningstid på torsdager før klokken 19.30 kan volleyballgruppa komme og organisere trening, dette inkluderer allidretten på torsdager fra 16.00 – 17.00

Det er ledig tid i Skatvalshallen lørdag 14.1 og søndag 15.1. Volleyballen kan legge til rette for at flere grupper fra allidretten kan bli med og prøve ut Minivolleyball der hvis det er ønskelig.

Grendaturneringen – Påmelding: https://www.profixio.com/app/grendaturnering-volleyball-stjordal-2023

For 26. gang inviteres det til Grendaturnering i volleyball i Skatvalshallen. Vi håper å fylle hallen med lag og tilskuere til to trivelige dager. 

Det spilles på to ulike nivå:

Nivå 1 er for de som har spillere som har spilt en stund og søker sportslige utfordringer.

Nivå 2 er for de som har spillere som setter det sosiale i sentrum.

Lagsammensetning

– Maksimalt fire spillere per kjønn og minimalt en spiller per kjønn på banen til enhver tid

– Det må alltid være en spiller over 40 år og en spiller under 18 år på banen.

– Rene mix-ungdomslag under 18 år kan stille – Premiering til beste lag i begge klasser og beste kostymer

– En spiller kan delta på flere lag Regler – Det spilles etter regler som i bedriftsvolleyball med noen unntak

– Tid per kamp er maksimalt 36 minutter – Tre sett, vinner først til to sett. – Det spilles først til 20 poeng i de to første settene og siste sett til 15 poeng. – Hvis likt poeng etter 36 minutter spilles en siste ballveksling for å avgjøre settet.

– Lagene dømmer selv (Bortsett fra første kamper fredag og lørdag samt finaler)

Ingar Norvik

Primus motor og trener IL Fram Volleyball

Mob +47 97 06 24 40

Ingar.norvik@posten.no