Årsmøte IL Fram 2021

10. mars klokken 1900

Vi ønsker alle medlemmer velkommen, på en eller annen måte.

Møtet gjennomføres enten på Klubbhuset, fullstendig som Teams-møte, eller en kombinasjon disse to. Denne beslutningen tas én uke før møtet og annonseres på denne nettsiden, også koblet til vår Facebook-side.

Saker til årsmøtet har innspillsfrist 26. februar. Saker sendes til klubbsekretæren på post@ilfram.no

Det er utarbeidet en foreløpig saksliste i påvente av innspill av flere saker. Denne er tilgjengelig nedenfor.

Håper medlemmer setter av dagen slik at vi får god representasjon på årsmøtet. Dette er viktig for oss, uansett hvorledes møtet blir gjennomført.