Lokale tiltak fra 18.nov

-treninger for barn og unge fram til 20 år går som normalt

-voksne skal begrense sosial kontakt

-klubbhuset holder stengt for møter og sosiale tilstelninger

– smittevern skal følges og ivaretas

Det vil komme nye retningslinjer 25.november 2020.